Uczniostwo

Zaledwie 1/5 przeciętnej góry lodowej jest widoczne nad powierzchnią wody. Reszta jest niewidzialna dla wzroku. Podobnie jest z tym co najważniejsze w naszej pracy z mężczyznami – z uczniostwem. Te wszystkie konferencje, wykłady, szkolenie i obozy to tylko wystająca nad powierzchnią część tego co robimy na co dzień. Większość naszego czasu i zaangażowania skierowana jest na indywidualną prace z mężczyznami czyli uczniostwo. Czym ono jest?

To dość trudne pytanie, ponieważ uczniostwo ma ogromną liczbę aspektów i odcieni. W największym skrócie: Uczniostwo to proces stawania się osobą wg Bożego pragnienia i planu.
Ale co to praktycznie znaczy?
Jezus powiedział: Przez to uwielbiony będzie Ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się moimi uczniami. Jana 15,8
Celem, każdego kto wierzy w Boga jest oddać mu chwałę, uwielbić Go. Jak?
1. stać się uczniem Jezusa – co znaczy maksymalnie upodobnić się do Niego;
2. wydać wiele owocu – zmian w życiu, oddziaływania na innych, uczniów etc.

Uczniostwo nie polega jedynie na nauczeniu się jak najwięcej o Jezusie. Uczniostwo polega na byciu z Nim. To rozwijanie głębokiej wieź miedzy Bogiem a człowiekiem. Jest czymś co ma miejsce przez całe życie i codziennie. Czymś co przenika każda cząstkę twojego życia: naukę, pracę, rodzinę, finanse, wypoczynek, wartości i priorytety. Uczniostwo zmienia Twój charakter i pragnienia. Jest z jednej strony największą przygodą życia i jednocześnie największym wyzwaniem.
Niezbędnym elementem DNA uczniostwa jest pomnażanie – przygotowanie kolejnych uczniów, którzy przygotują kolejnych uczniów. Wielki nakaz misyjny jaki zostawił nam Jezus tak naprawdę można nazwać nakazem uczniowskim bo brzmi:
Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata.
Mt 28,18b-20

Uczniostwo dzisiaj to proces uczenia osób chcących stać się uczniami Jezusa przez bardziej dojrzałych uczniów i obejmuje m.in.: rozwój osobistej relacji z Jezusem, naśladowanie Go, poznawanie Boga i jego nakazów oraz pragnień przez czytanie Biblii, podejmowanie decyzji, czynienie innych uczniami, zapieranie się siebie i wiele innych rzeczy. Całe życie będziemy przechodzić przez ten proces uczenia się od kogoś i uczenia kogoś ale uczący i uczeni mamy wspólny wzór i ideał – Jezusa. Uczeń Jezusa nie wzoruje się na aktualnych trendach i modach chrześcijańskich, na znanych lub mniej przywódcach. Mamy być jak Jezus. To dość wysoka poprzeczka. Nawet bardzo. Więc sami nie damy dużych szans ale Jezus dał nam Ducha Świętego, który będzie nam pomagał. To jemu mamy dawać się prowadzić jako dzieci Boże.
Uczniostwo jest uczeniem się przez przykład. Nie tylko na spotkaniu biblijnym ale przez życie dotykające życia. Przez wspólne posiłki, pracę, wypoczynek i prawdziwe oraz głębokie zaangażowanie praktyczne i emocjonalne. Uczniostwo raczej nie przypomina produkcji przemysłowej (nie jest możliwe masową skalę) ale raczej zdrową i kochającą się rodzinę. Jak dziecko w rodzinie każdy z nas jest wyjątkowy więc proces uczniostwa powinien być skrojony dla niego. Inaczej Jezus postępował z Piotrem, inaczej z Janem czy Pawłem. Niektóre elementy są identyczne (sweter lub spodnie) ale inne w rozmiarze i wykończeniu z kolei inne są unikalne jak chusta lub czapka. Przez całą Pismo Święte (zarówno w Starym jak i Nowym Testamencie) dojrzycie wiele wskazówek jak być uczniem i czynić uczniami – jeśli chcielibyście się podzielić waszymi odkryciami lub pytaniami o uczniostwo – zapraszamy do kontaktu z nami.