Polityka Prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy, iż:

Administratorem twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie „Możesz” z siedzibą w Katowicach ul. Św. Jana 9, 40-012 Katowice.;

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym możesz skontaktować się pod adresem e-mail: biuro@mozesz.pl lub przesyłając korespondencję na adres Administratora danych z dopiskiem „IOD”;

Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usługi przesyłania newslettera, na podstawie zgody, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia RODO;

Odbiorcą twoich danych osobowych będą podmioty świadczące usługi w zakresie hostingu oraz podmioty i organy, którym Administrator jest zobowiązany udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa;

Z uwagi na wykorzystanie serwisu MailerLite (systemu wysyłki email) Twoje dane osobowe mogą być przekazane do państwa trzeciego, dzieje się to jednak przy spełnieniu wysokich standardów bezpieczeństwa potwierdzonych certyfikatem EU-U.S. Privacy Shield;

Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie (kliknięcie odpowiedniego linku). W szczególnych przypadkach, do realizacji prośby o wypisanie konieczne będzie dalsze przetwarzanie twojego adresu email;

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

Posiadasz prawo wniesienia skargi do organu nadzoru (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uznasz, że przetwarzanie twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia RODO;

Podanie przez ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla realizacji określonego wyżej celu przetwarzania danych;

Twoje dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym podlegać profilowaniu. Służy to lepszemu dostosowaniu treści w wysyłanych do ciebie wiadomościach oraz optymalizacji częstotliwości ich wysyłania.